Historické fotografie

SOKOL

Tělocvičná jednota Sokol Kostomlaty nad Labem,
Sídlo: 9. května 226, 289 21 Kostomlaty nad Labem
Identifikační číslo: 70945080
Právní forma: Pobočný spolek

Veřejná sbírka

    Na základě jednání sokolského výboru, konaného dne 14.9.2017 zahajuje T.J. Sokol Kostomlaty nad Labem, od data 1. 10. 2017 dlouhodobou veřejnou sbírku, na zakoupení kamen a topného systému pro vytápění sokolovny v souladu se zákonem o veřejných sbírkách č. 117/ 2001 Sb. a jeho novelou ze 14. 3. 2012.

Účel sbírky

Zakoupení kamen na tuhá paliva (tzv. kanadského typu) a topného rozvodu k zajištění vytápění prostoru sokolovny.

Způsoby konání sbírky

1. Shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu pouze pro tento účel č.ú. 2401021215/2010 Fia banka, a.s.

2. Složením hotovosti do pokladny T.J.Sokol Kostomlaty nad Labem po předchozí telefonické domluvě na čísle 728 508 394 (starostka spolku) a následné vložení na účet.

 

Veřejné sbírky Další dárcovskou možností je darovat prostřednictvím veřejné sbírky. Nejčastěji se tak přispívá na konkrétní projekt dané neziskové organizace. Veřejnou sbírkou podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí. Sbírku je oprávněna konat pouze právnická osoba. Sbírku lze realizovat několika způsoby – shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu, sběracími listinami, pokladničkami, prodejem předmětů, prodejem vstupenek, či pronájmem telefonní linky. Veřejnou sbírkou jsou také tzv. dárcovské SMS (DMS). Co není veřejná sbírka Veřejnou sbírkou podle tohoto zákona není shromažďování finančních prostředků, které konají organizace mezi svými členy za účelem dosažení prostředků k plnění svých úkolů. Veřejnou sbírkou není ani shromažďování finančních prostředků církvemi a náboženskými společnostmi k církevním a náboženským účelům, pokud se koná v kostelech, modlitebnách a jiných místech určených k provádění náboženských úkonů, bohoslužeb a obřadů. Dobrovolnictví Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti.

 

 

Tělocvičná jednota Sokol Kostomlaty nad Labem, L 28578 vedená u Městského soudu v Praze
Datum vzniku: 7. září 2001
Sídlo: 9. května 226, 289 21 Kostomlaty nad Labem
Identifikační číslo: 70945080
Právní forma: Pobočný spolek

Účel: Tělovýchovná, sportovní, kulturní a společenská činnost.
Součást sokolské župy Tyršovy (Středočeský kraj)
kontak na župu a seznam všech 51 jednot ZDE

číslo účtu: Č.S. 505277339/0800

 

Výbor jednoty:
Starostka:
EVA VÁVROVÁ, dat. nar. 31. května 1953
Nádražní 198, 289 21 Kostomlaty nad Labem
Místostarosta:
JOSEF PETRÁŠ, dat. nar. 12. června 1964
9. května 430, 289 21 Kostomlaty nad Labem
Místostarostka:
IVETA MEZULIÁNKOVÁ, dat. nar. 11. června 1968
Ke Strouze 74, 289 21 Kostomlaty nad Labem

  Postřižinský přebor mužů - JARO 2017    
       
2017218A1A1304
Jíkev - Kostomlaty nad Labem
Sobota 19. 8. 2017 17:00
2017218A1A0104
Kostomlaty nad Labem - Kovanice
Neděle
27. 8. 2017 17:00
2017218A1A0205
Kostelní Lhota A - Kostomlaty nad Labem
Sobota 2. 9. 2017 17:00
2017218A1A0303
Kostomlaty nad Labem - SEMICE B
Neděle 10. 9. 2017 17:00
2017218A1A0406
Přerov nad Labem - Kostomlaty nad Labem
Neděle 17. 9. 2017 17:00
2017218A1A0502
Kostomlaty nad Labem - Všejany
Neděle 24. 9. 2017 16:30
2017218A1A0607
Městec Králové A - Kostomlaty nad Labem
Neděle 1. 10. 2017 16:00
2017218A1A0701
Kostomlaty nad Labem - Rožďalovice A
Neděle 8. 10. 2017 16:00
2017218A1A0807
Kostomlaty nad Labem - Běrunice
Neděle 15. 10. 2017 15:30
2017218A1A0902
Seletice - Kostomlaty nad Labem
Sobota 21. 10. 2017 15:30
2017218A1A1006
Kostomlaty nad Labem - Hrubý Jeseník A
Neděle 29. 10. 2017 14:30
2017218A1A1103
Bohemia Poděbrady B - Kostomlaty nad Labem
Neděle 5. 11. 2017 14:00
2017218A1A1205
Kostomlaty nad Labem - Opočnice
Neděle 12. 11. 2017 14:00